"Link Solutions har uppnått Tele2s Platinapartnernivå. Detta är en nivå som endast 7 av Tele2s totalt 180 partners uppnått.

En Platinapartner skall fungera som en ambassadör för Tele2 och kan på ett tydligt och kompentent sätt förmedla värdet av Tele2s produkter. Det är också en partner som har en hög servicenivå och teknisk kompetens.

För att uppnå denna nivå på partnerskap har Link Solutions visat att de kan leverera kvantitet med högsta möjliga kvalité. De lever upp till den höga standard Tele2 ställer på sina partners gällande produktkännedom, service, kundvård, kundsupport och affärsmannaskap.

Link Solutions har en tydlig uppfattning av vad Tele2s varumärke står för och kan på ett kompetent sätt förmedla detta till kunderna."